8330738
WealxFNf66KbbcoYnWbeItc6j|HKJOGoGOWq|Oh6blWeaL2I/CuSV8aAonuyhYmp
Cơ cấu tổ chức
Giới thiệu
0
.

Cơ cấu tổ chức

 

A. Ban giám hiệu:

Hiệu trưởng:Thầy Phan Ngọc Thám

Phó Hiệu trưởng:
1/ Thầy Nguyễn Trung Minh (Được bổ nhiệm từ 10/2008)
2/ Thầy Huỳnh Nhật Tân

Thư kí Hội đồng:Thầy Nguyễn Đức Hiệp


B. Các Tổ 

*Tổ Toán

- Lê Văn Ánh (Tổ trưởng)

-  Hoàng Kim Phước

- Phạm Thị Mộng Tường

- Thái Nguyên Khang

- Đỗ Thị Đan Thanh

- Nguyễn Minh Hồng

- Mai Xuân Thành

 

*Tổ Lý –KTCN

 

- Huỳnh Ngọc Dũng (Tổ trưởng)- Phùng Văn Út

- Huỳnh Thị Hồng Vân- Nguyễn Minh Ngọc

- Nguyễn Thị Tuyết Nhung- Trần Nguyễn Việt Xô

- Võ Tăng Quý

*Tổ Hóa -Sinh-KTNN

 

- Nguyễn Thị Kiều Oanh (Tổ trưởng)- Phạm Thị Hoài Linh

- Lê Thị Hồng Xoan- Nguyễn Khánh Tựu

- Phạm Thị Quỳnh Như- Nguyễn Đức Hiệp

- Trần Hoàng An Di- Nguyễn Minh Triết

 

* Tổ Anh Văn

- Lê Hữu Châu (Tổ trưởng)- Nguyễn Vinh

- Mai Trần Quỳnh Chi- Hoàng Hồng Điệp

- Kiều Thị Yến Thu- Phạm Minh Mẫn

- Phan Thị Kiều Trinh

 

*Tổ Văn-CD

- Nguyễn Doãn Khôi (Tổ trưởng)- Nguyễn Cẩn- Trần Hồng Quang- Lê Anh Dũng- Lê Thị Mai- Trần Ngọc Mão- Thanh Lê Ngọc Uyên- Phan Thị Kim Huệ- Lê Thị Phượng- Nguyễn Thị Nhật- Nguyễn Thị Quỳnh Trang- Lê Thị Hoa- Trương Thị Thanh Huyền- Nguyễn Thị Nhàn- Nguyễn Thị Hiền

 

*Tổ Sử- Địa-TD

- Nguyễn Chắt (Tổ trưởng)- Lê Cảnh Hạnh Nhân

- Đoàn Minh Lợi- Lê Văn Thịnh

- Nguyễn Minh Tuấn- Ngô Vũ Đình Huy

- Đinh Thanh Tuấn- Võ Thị Ánh Tuyết

- Nguyễn Hồng Ân- Đỗ Vũ Ngọc Nam

- Trần Thị Thanh Thảo