8330738
WealxFNf66KbbcoYnWbeItc6j|HKJOGoGOWq|Oh6blUgBltCHYDozU19a/KfbP87
Thời khóa biểu tuấn 1/4- 7/4
Thời khóa biểu
0
.

Thời khóa biểu tuấn 1/4- 7/4

Buổi sáng THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1Tiếng ViệtTNXHTiếng ViệtThể DụcTiếng Việt
2Tiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng Việt
3Ngoai nguTiếng ViệtÂm NhạcTiếng ViệtNgoại ngữ
4ToánToánMĩ ThuậtToánToán
5
Đạo Đức
Thủ côngSinh hoạt


Buổi chiềuTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6
1Tiếng ViệtToanNăng KhiếuTiếng ViệtNgoai ngu
2Tin họcThể DụcTiếng ViệtNăng KhiếuTiếng Việt
3K.N.SốngNgoai nguNgoại ngữNgoại ngữToán
4Tự HọcTự HọcTự HọcTự HọcTự Học