8330738
WealxFNf66KbbcoYnWbeItc6j|HKJOGoGOWq|Oh6blVUypk0QlRNp1yfWtmnlQKo
Thông báo lịch thi vào lớp 10 năm học 2015-2016
Thông báo
0

Thông báo lịch thi vào lớp 10 năm học 2015-2016

Mời thí sinh theo dõi lịch thi và thực hiện
Ngày Buổi Môn Thời gian Giờ phát đề Giờ làm bài
15/6/2015 sáng

Ngữ văn

120 phút 7h55 8h00
  chiều Anh văn 60 phút 13h55 14h00
16/6/2015 sáng Toán 120 phút 7h55 8h00

 

 
.
.